Πρόσβαση στον server

Τρόποι πρόσβασης

Αναλυτικές Οδηγίες

Διεύθυνση επικοινωνίας

Καλώς ήλθατε στον mail.ntua.gr

Η υπηρεσία mail.ntua.gr προσφέρει κωδικούς για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email accounts) στα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας. Δικαίωμα απόκτησης κωδικού έχουν όλα τα μέλη του Πολυτεχνείου (προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε χρήστη έχει τη μορφή:

username@mail.ntua.gr

Πρόσβαση στον server

Ο χρήστης έχει πρόσβαση στον mail.ntua.gr χρησιμοποιώντας το username και password που αντιστοιχούν στον προσωπικό του κωδικό (username και password) που του έχει παραχωρηθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Το ίδιο username και password χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση των χρηστών, όπως και στις υπόλοιπες νέες υπηρεσίες. Ο κωδικός όμως στον mail.ntua.gr είναι διαφορετικός από αυτούς στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Με άλλα λόγια τα μηνύματα που λαμβάνετε στη διεύθυνση username@mail.ntua.gr είναι διαφορετικά από αυτά που λαμβάνετε στη διεύθυνση username@central.ntua.gr, καθώς πρόκειται για διαφορετικές "θυρίδες" ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε κάθε χρήστη, ανεξαρτήτως ιδιότητας, διατίθονται 3 GΒ χώρος για τα μηνύματα του. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη δεν είναι εξαρχής ενεργοποιημένη. Η ενεργοποίηση γίνεται από τον ίδιο τον χρήστη μέσα από την επιλογή "My Account" που υπάρχει στην κεντρική σελίδα του http://my.ntua.gr/. Στην ίδια σελίδα ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες που αφορούν τον κωδικό του, όπως το ποσοστό χρήσης της θυρίδας του και να τροποποιήσει διάφορες ρυθμίσεις, όπως η διεύθυνση πρόώθησης των μηνυμάτων του.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου της θυρίδας του ο χρήστης λαμβάνει αυτομάτως ειδοποίηση μέσω email. Τα νέα μηνύματα παραμένουν στη ουρά αναμονής του συστήματος μέχρι να σβήσει ο χρήστης κάποια από τα παλιά του μηνύματα ή μέχρι να περάσει η μέγιστη χρονική περίοδος αναμονής στην ουρά του συστήματος (τέσσερις έως πέντε ημέρες).

Τρόποι πρόσβασης

Για την πρόσβαση στον mail.ntua.gr υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα POP3 και IMAP καθώς και οι ασφαλείς εκδόσεις τους POP3 over SSL και IMAP over SSL. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζετε για 'Incoming Mail Server' (ή όπως αλλιώς τυχόν τον αναφέρει το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε) τον mail.ntua.gr και 'Outgoing Mail Server' (ή όπως αλλιώς τυχόν τον αναφέρει το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε) τον smtp.ntua.gr ενεργοποιώντας της επιλογές για πιστοποίηση με username και password και ασφαλή σύνδεση (TLS) και αντιστοίχως επιλέγετε το πρωτόκολλο που προτιμάτε, POP3 ή IMAP. Το ΚΕΔ προτείνει τη χρήση του πρωτοκόλλου IMAP καθώς αυτό προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες σε σχέση με το POP3. Αν το πρόγραμμα σας ζητήσει την πλήρη email διεύθυνσή σας δίνετε το username@mail.ntua.gr, αντικαθιστώντας με το δικό σας username.

Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα πρόσβασης μέσω Web στη διεύθυνση:
http://my.ntua.gr/ : απλή HTTP σύνδεση, η οποία είναι επαρκής στις περισσότερες περιπτώσεις.

https://my.ntua.gr/ : secure HTTP σύνδεση για αυξημένο επίπεδο ασφαλείας, χρήσιμη για περιπτώσεις πρόσβασης από δημόσια ή μη επαρκώς ελεγχόμενα δίκτυα.

Η πρόσβαση μέσω Web σίγουρα δεν προσφέρει τις δυνατότητες των κλασσικών προγραμμάτων για email, αλλά είναι επαρκές για όσους δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και προτιμούν μια απλή λύση. Επίσης είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να έχει κανείς πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εύκολα, γρήγορα και κυρίως με ασφάλεια από κάθε σημείο του δικτύου, ιδίως όταν βρίσκεται μακριά από το Πολυτεχνείο.

Το Κέντρο Δικτύων συνιστά την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης του Ε.Μ.Π. στον υπολογιστή σας. Με τον τρόπο αυτό οι εφαρμογές σας θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν άμεσα το ψηφιακό πιστοποιητικό που χρησιμοποιεί η υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για την ασφαλή μετάδοση (SSL/TLS) των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του δικτύου.

Αναλυτικές Οδηγίες

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) για αυτήν, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του Κέντρου Δικτύων.

Διεύθυνση επικοινωνίας

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται και υποστηρίζεται από το:

Κέντρο Δικτύων
τηλ: 772 1861
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.
e-mail: noc@noc.ntua.gr

Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.